บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน32023
662021601การจัดการสำนักงาน/1 (กจ.1 ) 32023
ปวช.1การตลาดการตลาด166581
662020201การตลาด/1 (กต.1/1 ) 53641
662020202การตลาด/2 (กต.1/2 ) 112940
ปวช.1การบัญชีการบัญชี98695
662020101การบัญชี/1 (บช.1/1 ) 03333
662020102การบัญชี/2 (บช.1/2 ) 82331
662020103การบัญชี/3 (บช.1/3 ) 13031
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม41519
662070101การโรงแรม/1 (รร.1 ) 41519
ปวช.1การออกแบบการออกแบบ3811
662030201การออกแบบ/1 (อบ.1 ) 3811
ปวช.1คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม268
662040602คหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (คท.รร.1 ) 268
ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์189
662040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (คท.1 ) 189
ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก7245117
662030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (คฟ.1/1 ) 211839
662030802คอมพิวเตอร์กราฟิก/2 (คฟ.1/2 ) 281139
662030803คอมพิวเตอร์กราฟิก/3 (คฟ.1/3 ) 231639
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ27104131
662020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.1/1 ) 72835
662020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.1/2 ) 52530
662020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.1/3 ) 72734
662020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.1/4 ) 82432
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่92130
662090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส.1 ) 92130
ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่81826
662021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (คป.1 ) 81826
ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์279
662040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ฟช.1 ) 279
ปวช.1โลจิสติกส์โลจิสติกส์92130
662021401โลจิสติกส์/1 (ลจ.1 ) 92130
ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์1910
662030101วิจิตรศิลป์/1 (วศ.1 ) 1910
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ153954
662040401อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.1/1 ) 72027
662040402อาหารและโภชนาการ/2 (คอ.1/2 ) 81927
ปวช.2การตลาดการตลาด64349
652020201การตลาด/1 (กต.2/1 ) 62026
652020202การตลาด/2 (กต.2/2 ) 02323
ปวช.2การบัญชีการบัญชี66470
652020101การบัญชี/1 (บช.2/1 ) 23335
652020102การบัญชี/2 (บช.2/2 ) 43135
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม41317
652070101การโรงแรม/1 (รร.2 ) 41317
ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 01313
652020301การเลขานุการ /1 (กล.2 ) 01313
ปวช.2การออกแบบการออกแบบ6511
652030201การออกแบบ/1 (อบ.2 ) 6511
ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์224
652040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (คท.2 ) 224
ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก403070
652030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (คฟ.2/1 ) 181533
652030802คอมพิวเตอร์กราฟิก/2 (คฟ.2/2 ) 221537
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ21104125
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.2/1 ) 72532
652020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.2/2 ) 42731
652020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.2/3 ) 43034
652020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.2/4 ) 62228
ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่41317
652021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (คป.2 ) 41317
ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์033
652040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ฟช.2 ) 033
ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์101
652030101วิจิตรศิลป์/1 (วศ.2 ) 101
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ153348
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.2/1 ) 81725
652040402อาหารและโภชนาการ/2 (คอ.2/2 ) 71623
ปวช.3การตลาดการตลาด106373
632020201การตลาด/1 (กต.3/1 ) 044
632020202การตลาด/2 (กต.3/2 ) 112
642020201การตลาด/1 (กต.3/1 ) 33538
642020202การตลาด/2 (กต.3/2 ) 62329
ปวช.3การบัญชีการบัญชี27072
642020101การบัญชี/1 (บช.3/1 ) 13536
642020102การบัญชี/2 (บช.3/2 ) 13536
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม32225
632070102การโรงแรม/2 (รร.3/2 ) 123
642070101การโรงแรม/1 (รร.3 ) 22022
ปวช.3การเลขานุการ การเลขานุการ 01010
632020301การเลขานุการ /1 (กล.3 ) 011
642020301การเลขานุการ /1 (กล.3 ) 099
ปวช.3การออกแบบการออกแบบ134
632030201การออกแบบ/1 (อบ.3 ) 022
642030201การออกแบบ/1 (อบ.3 ) 112
ปวช.3คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม41418
632040602คหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (คท.เพื่อการโรงแรม 3/2 ) 022
642040602คหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (คท.รร.3 ) 41216
ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์145
632040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ธุรกิจดอกไม้ 3 ) 101
642040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (คท.3 ) 044
ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก583492
632030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (คฟ.3/1 ) 101
632030802คอมพิวเตอร์กราฟิก/2 (คฟ.3/2 ) 202
642030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (คฟ.3/1 ) 25833
642030802คอมพิวเตอร์กราฟิก/2 (คฟ.3/2 ) 161127
642030803คอมพิวเตอร์กราฟิก/3 (คฟ.3/3 ) 141529
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ19100119
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 101
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 134
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 123
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 ) 022
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 83139
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 33639
642020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 ) 52631
ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่21315
632021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ) 101
642021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (คป.3 ) 11314
ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์077
632030101วิจิตรศิลป์/1 (วศ.3 ) 011
642030101วิจิตรศิลป์/1 (วศ.3 ) 066
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ164662
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.3/1 ) 4610
632040402อาหารและโภชนาการ/2 (คอ.3/2 ) 101
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.3/1 ) 42226
642040402อาหารและโภชนาการ/2 (คอ.3/2 ) 71825
ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่055
663021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (สคป.1 ) 055
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการคลังสินค้า32629
663021401การจัดการคลังสินค้า/1 (สลจ.1 ) 32629
ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01515
663021601การจัดการสำนักงาน/1 (สกจ.1/1 ) 088
663021602การจัดการสำนักงาน/2 (สกจ.1/2 ) 077
ปวส.1การตลาดการตลาด64955
663020201การตลาด/1 (สกต.1/1 ) 31316
663020202การตลาด/2 (สกต.1/2 ) 31316
663020203การตลาด/3 (สกต.1/3 ) 02323
ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์123
663040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สคท.1 ) 123
ปวส.1การบัญชีการบัญชี44852
653020102การบัญชี/2 (สบช.2/2 ) 011
663020101การบัญชี/1 (สบช.1/1 ) 22628
663020102การบัญชี/2 (สบช.1/2 ) 246
663020103การบัญชี/3 (สบช.1/3 ) 01515
663020104การบัญชี/4 (สบช.1/4 ) 022
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม52429
663070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สรร.1/1 ) 52126
663070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (สรร.1/2 ) 033
ปวส.1ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลกราฟิก441660
663030801ดิจิทัลกราฟิก/1 (สดฟ.1/1 ) 28735
663030802ดิจิทัลกราฟิก/2 (สดฟ.1/2(ม.6) ) 16925
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล126072
663020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สทธ.1/1 ) 02525
663020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สทธ.1/2 ) 62531
663020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (สทธ.1/3 ) 6612
663020404ธุรกิจดิจิทัล/4 (สทธ.1/4 ) 022
663020405ธุรกิจดิจิทัล/5 (สทธ.1/5 ) 022
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ173350
663040401อาหารและโภชนาการ/1 (สคอ.1/1 ) 41317
663040402อาหารและโภชนาการ/2 (สคอ.1/2(ม.6) ) 077
663040403อาหารและโภชนาการ/3 (สคอ.1/3(ทวิ) ) 11819
663040404อาหารและโภชนาการ/4 (สคอ.1/4(ทวิ ม.6) ) 257
ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน11213
653021401การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (สลจ.2 ) 11213
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน22022
653021601การจัดการสำนักงาน/1 (สกจ.2/1 ) 066
653021602การจัดการสำนักงาน/2 (สกจ.2/2 ) 21315
653021603การจัดการสำนักงาน/3 (สกจ.2/3 ) 011
ปวส.2การตลาดการตลาด44852
653020201การตลาด/1 (สกต.2/1 ) 11819
653020202การตลาด/2 (สกต.2/2 ) 279
653020203การตลาด/3 (สกต.2/3 ) 01616
653020204การตลาด/4 (สกต.2/4 ) 178
ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์134
643040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวส.2การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ) 011
653040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สคท.2 ) 123
ปวส.2การบัญชีการบัญชี24648
653020101การบัญชี/1 (สบช.2/1 ) 21416
653020102การบัญชี/2 (สบช.2/2 ) 01919
653020103การบัญชี/3 (สบช.2/3 ) 066
653020104การบัญชี/4 (สบช.2/4 ) 033
653020105การบัญชี/5 (สบช.2/5 ) 044
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม4913
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สรร.2/1 ) 3811
653070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (สรร.2/2 ) 112
ปวส.2ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลกราฟิก18624
653030801ดิจิทัลกราฟิก/1 (สดฟ.2 ) 18624
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล135063
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.2/2 ธุรกิจดิจิทัล ) 101
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สทธ.2/1 ) 51621
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สทธ.2/2 ) 42125
653020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (สทธ.2/3 ) 31114
653020404ธุรกิจดิจิทัล/4 (สทธ.2/4 ) 022
ปวส.2เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย123
653040101ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย/1 (สฟช.2 ) 123
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ82432
643040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวส.2/2 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี ) 101
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (สคอ.2/1 ) 61521
653040402อาหารและโภชนาการ/2 (สคอ.2/2 ) 1910
ป.ตรี.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล81826
664020401เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ทล.บ.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 66 ) 81826
ป.ตรี.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3912
64420401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 64 ) 3912
ป.ตรี.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล11011
654020401เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ทล.บ.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 65 ) 11011
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1181472653
ปวช.2105323428
ปวช.3116386502
ปวส.192278370
ปวส.254220274
ป.ตรี.181826
ป.ตรี.241923
รวม56017162276